Online Tanıtım Kataloğumuz

Değerleme Konularımız

 • Arazi ve arsalar,
 • Konutlar, villalar, rezidanslar,
 • Eğitim ve spor tesisleri,
 • Bürolar, işyeri ve alışveriş merkezleri,
 • Sanayi tesisleri, makina ve teçhizatları,
 • Sağlık Tesisleri,
 • Turizm ve konaklama tesisleri, oteller,
 • Benzin istasyonları,
 • Gemi ve Tersaneler,
 • Devremülkler.

Danışmanlık Alanlarımız

 • Gayrimenkule ilişkin hakların hukuki ve mali durumu,
 • Gayrimenkul proje geliştirme,
 • Proje yönetimi,
 • Piyasa araştırması,
 • Yatırım projelerinin fizibilitesi,
 • En etkin ve verimli kullanım analizi,
 • Pazar araştırması, pazar analizi, konum analizi ve ekonomik değer analizi, risk analizi,
 • İmar planı ve kentsel dönüşüm planı danışmanlığı
 • İhale ve açık artırmalara yönelik baz değer analizleri.

Hizmet Alanlarımız

 • Gayrimenkul proje değerlemesi,
 • Arsa geliştirme ve değerlendirmesi,
 • Makina tesisat-teçhizat değerlemesi,
 • Yabancı firmalara gayrimenkul proje geliştirme ve danışmanlık hizmetleri,
 • Mahkeme ve İcra Dairelerine bilirkişilik hizmeti verme.