---

HİZMETLERİMİZ

Her türlü resmi ve özel, gerçek ve tüzel kuruluşlara ait gayrimenkullerin, gayrimenkul projelerinin ve gayrimenkule dayalı hak ve faydaların belirli bir tarihteki muhtemel değerlerinin bağımsız ve tarafsız olarak bu değeri etkileyen gayrimenkulün niteliği, piyasa ve çevre koşullarını analiz ederek uluslararası alanda kabul görmüş değerleme standardları çerçevesinde takdir edilmesi konusunda analiz ve raporlama hizmetinde bulunmak.

Değerleme Konularımız

Arazi ve arsalar,
Konutlar, villalar, rezidanslar,
Eğitim ve spor tesisleri,
Bürolar, işyeri ve alışveriş merkezleri,
Sanayi tesisleri, makina ve teçhizatları,
Sağlık Tesisleri,
Turizm ve konaklama tesisleri, oteller,
Benzin istasyonları,
Gemi ve Tersaneler,
Devremülkler.

Danışmanlık Alanlarımız

Gayrimenkule ilişkin hakların hukuki ve mali durumu,
Gayrimenkul proje geliştirme,
Proje yönetimi,
Piyasa araştırması,
Yatırım projelerinin fizibilitesi,
En etkin ve verimli kullanım analizi,
Risk analizi,
Pazar araştırması, pazar analizi, konum analizi ve ekonomik değer analizi,
İmar planı ve kentsel dönüşüm planı danışmanlığı
İhale ve açık artırmalara yönelik baz değer analizleri.

Hizmet Alanlarımız

Gayrimenkul proje değerlemesi,
Arsa geliştirme ve değerlendirmesi,
Makina tesisat-teçhizat değerlemesi,
Yabancı firmalara gayrimenkul proje geliştirme ve danışmanlık hizmetleri,
Mahkeme ve İcra Dairelerine bilirkişilik hizmeti verme.